Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź-Bałuty wraz z Radą Rodziców przy Przedszkolu TPD mają zamiar wystąpić z inicjatywą obywatelską, której celem jest rewitalizacja ogrodu posesji przy ulicy Kasprzaka 66a w Łodzi i przystosowanie go do organizacji imprez plenerowych dla dzieci i dorosłych.

Dyrekcja przedszkola często spotyka się z zapytaniami okolicznych mieszkańców o przyszłość ogrodu. Deklarują oni nie tylko chęć skorzystania z ewentualnych imprez tam organizowanych, lecz również pomoc w utrzymaniu ogrodu we właściwym stanie.

Inicjatywa obywatelska jest aktualnie na etapie pisania wniosku, który będzie skierowany do samorządu terytorialnego.

Jeśli są Państwo skłonni poprzeć naszą inicjatywę prosimy o kontakt e-mail: tpd.baluty@wp.pl.