Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją działającą od 1919 roku. W dzisiejszą działalność TPD zaangażowanych jest ponad 150 tys. członków skupionych w 3000 kół na terenie całego kraju.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty jest jednym z ogniw Towarzystwa działających w ramach Statutu TPD. Posiada własną osobowość prawną od dnia 5 lipca 2004 roku zarejestrowaną pod numerem KRS 0000211901.

 

TPD Łódź-Bałuty jest Organizacją Pożytku Publicznego (od 2008 roku).

 

Główną działalnością bałuckiego TPD jest działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona aktualnie w sześciu ogniskach wychowawczych na terenie Łodzi. Szczegółowy opis tej działalności znajduje się w zakładce "Ogniska".

 

Od 2003 roku bałuckie TPD prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, którym przyświeca idea szeroko pojętej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Tworzenie od podstaw Warsztatów było ze strony TPD Łódź-Bałuty działaniem pionierskim w skali całego kraju. Z aktualną działalnością można zapoznać się w zakładce "WTZ".

 

Bałuckie TPD od wielu lat prowadzi niepubliczne przedszkole. Od 1997 do połowy 2011 roku działało ono przy ulicy Franciszkańskiej, a aktualnie siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Kasprzaka 66a. Można uznać, że reorganizacja i przeniesienie przedszkola do wolnostojącego budynku jest największym sukcesem bałuckiego TPD w ostatnich latach. Niebagatelną rolę odegrali przy tym rodzice przedszkolaków, członkowie i sympatycy TPD, a także lokalne i ogólnopolskie media. Aktualną działalność przedszkola opisujemy w zakładce "Przedszkole".

 

Poza działalnością opartą na stałych przedsięwzięciach, bałuckie TPD aktywnie uczestniczy w realizowaniu różnych projektów inicjowanych m.in. przez Miasto Łódź, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Bank Żywności. Podopieczni TPD Łódź-Bałuty są także beneficjentami w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez fundacje oraz przez sponsorów. Równocześnie członkowie Towarzystwa inicjują i organizują liczne akcje skierowane na pomoc dzieciom i wsparcie dla rodzin będących w trudnej sytuacji.

 

Podstawą działalności bałuckiego TPD są koła przyjaciół dzieci. To właśnie członkowie tych kół kształtują dzisiejszą działalność TPD angażując się w realizację różnych przedsięwzięć i inicjując akcje o charakterze społecznym. Warto zaznaczyć, że członkowie i sympatycy Towarzystwa wnoszą niebagatelny wkład pracy społecznej, który jest trudny do oszacowania w złotówkach. Wielu z nich zostało uhonorowanych najważniejszą i najbardziej zaszczytną odznaką -

"Przyjaciel Dziecka" .

 

Poza członkami i sympatykami pracę na rzecz Towarzystwa wykonują etatowi pracownicy. Do najbardziej zasłużonych pracowników bałuckiego TPD należą pani Małgorzata Kwiecińska , pani Magdalena Stępień , pani Krystyna Machała , pani Jadwiga Myszkowska , pani Urszula Bolanowska oraz pan Janusz Chrobot i pan Maciej Chrobot . Kierownicze stanowiska piastują młode osoby przechodzące kolejne szczeble awansu zawodowego w TPD -
pani Ilona Barburska  (kierownik WTZ) i pan Michał Kosecki (dyrektor przedszkola).

 

Za całokształt działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty odpowiada Zarząd, na czele którego jest  pan Prezes Michał Kosecki   Skarbnikiem jest pani Sylwia Dobrodziej, Sekretarzem jest pani Ilona Barburska .Członkowie Zarządu tworzą sprawnie działający kolektyw łączący w sobie wiedzę i doświadczenie wnoszone przez panią Annę Burdykę , panią Kingę Jędrzejczak

Nad działalnością Towarzystwa nadzór sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:  pan Stanisław Klimczak pana Janusza Chroot 

 
Akcje


Dobroczyńcy
Miejsce poświećone osobom i instucjom, które wspierają działaność bałuckiego TPD - prosimy zaglądać tutaj regularnie.
Subskrybcja
Aby otrzymywać bieżące informacje o działalności bałuckiego TPD prosimy wpisać swój adres e-mail:
Tpd Łódź Bałuty

Poleć stronę tpdbaluty.org.pl: