REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Nazwa konkursu: Zwierzęta bohaterami wierszy dla dzieci.                          
Organizator: Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.                                                         

Data i miejsce konkursu: 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w budynku Przedszkola TPD przy ulicy Kasprzaka 66a.

Cele konkursu:

  1. Popularyzowanie poezji dziecięcej.

  2. Rozwijanie zdolności recytatorskich.

  3. Zainteresowanie dzieci poezją.

  4. Zachęcanie do występów na scenie.

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola TPD.

  2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego.

Kryteria oceny
Jury konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny według następujących kryteriów:

  1. Pamięciowe opanowanie tekstu.

  2. Interpretacja tekstu.

  3. Kultura słowa.

  4. Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).


                                         Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe - książki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy ? podziękowania.

Opiekun konkursu: Sylwia Dobrodziej                                                                    

Podobny obraz      Zapraszamy   


Zapraszamy do udziału w V edycji

konkursu plastycznego "Mój Miś"

          


                                           

 

Regulamin konkursu plastycznego "Mój Miś"

1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole TPD w Łodzi.

2. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest ?Miś w świecie mody?.

3. Cele:

     - rozwijanie plastycznej ekspresji dziecięcej

     - kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami

        plastycznymi

     - kształtowanie stosunku poznawczego i emocjonalnego do świata


     - promocja młodych talentów.

4. Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych z grup starszych.

Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej:

- format dowolny (akceptowany również format przestrzenny)

- technika (ubranko misia wykonane ze skrawków materiałów).

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

6. Prace zgłoszone do konkursu, dzieci wykonują przy minimalnej pomocy

    nauczyciela lub rodzica.

7. Nadesłane prace oceniane będą przez komisję składającą się z Dyrektora i 

    nauczycieli Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD.

8. Kryteria oceny prac:

    - zgodność z tematyką

    - estetyka pracy

    - oryginalność

    - samodzielność.

9. Każda praca powinna zawierać następujące informacje na odwrocie pracy lub

    dopięte do pracy na karteczkach:

    - imię i nazwisko autora

    - wiek autora

    - adres placówki wraz z numerem telefonu

     - imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem, którego dziecko

       przygotowało pracę.

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 

      przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

      29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodą na 

      fotografowanie prac.

11. Nagrodą za zajęcie I, II i III miejsca będą maskotki misia i dyplomy,  

      pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.

12. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

13. Wręczenie nagród nastąpi 24 listopada o godzinie 11.00 w Przedszkolu TPD.


14. Wszystkie prace plastyczne będzie można odebrać do 15 grudnia 2017 r.

 

Prosimy o dostarczenie prac do

Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

w Łodzi, ul. Kasprzaka 66A

w terminie do 21 listopada 2017 roku

opiekun konkursu: Sylwia Dobrodziej

tel. 42 655 02 13


ZAPRASZAMYPrace nadesłane na V edycję konkursu plastycznego, organizowanego przez Przedszkole Lingwistyczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Bałuty "Mój Miś".