Oferta Niepublicznego

             Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź Bałuty

 

 

Oferta edukacyjna:

 

W przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Realizujemy program wychowania przedszkolnego i edukacji przedszkolnej zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz prowadzimy zajęcia aktywizujące następującymi elementami z metod:

 

        - Elementy metody dobrego startu wg. M. Bogdanowicz

           jest to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim

           na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

           

          - Elementy Metody W. SHERBORNE

           czyli ruch rozwijający, dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje
           własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność.

 

         - Elementy M. Montessori

         Elementy Metody Marii Montessori pomagają dziecku poznanie
         zarówno siebie jak i swoje środowisko zewnętrzne.
         Samodzielna praca dziecka wspierana jest przez nauczyciela,
         kiedy to rzeczywiście konieczne i zgodnie z dewizą
         "pomóż mi to zrobić samemu".

 

Przedszkole oferuje następujący pakiet zajęć:

 

         - zajęcia logopedyczne - zajęcia indywidualne

         - zajęcia z psychologiem - zajęcia indywidualne

         - zajęcia umuzykalniające

         - rytmika

         - język angielski 3 razy w tygodniu

         - język niemiecki

         - język włoski

         - nauki przyrodnicze

         - wycieczki (częściowy udział w kosztach)

 

 

 

W ramach zajęć dodatkowych, których koszty ponoszą rodzice:

 

         warsztaty plastyczne

         gimnastyka korekcyjna

         taniec towarzyski 

         zajęcia baletowe

         zajęcia teatralne

        

Wyżywienie:

 

         Stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł dzień. (pierwsze i drugie
         śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje w trakcie dnia)

         W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (zgłoszonego do 
         godziny 9:00 danego dnia) od opłaty odlicza się stawkę żywieniową
         za każdy dzień nieobecności. Na życzenie rodziców istnieje
         możliwość indywidualnego dostosowania posiłków do potrzeb dzieci.

 

Organizacja Pracy:

 

         Przedszkole czynne jest przez 12 miesięcy w roku w dni robocze od
         poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00.

 

Opłaty:

        

         Opłata wpisowa (opłata jednorazowa) wynosi 100,00 zł.

         Opłata jest wnoszona w dniu podpisania umowy.

 

Czesne:

 

         Na rok szkolny 2018/2019 wynosi 200,00 zł za miesiąc.

         Opłata wnoszona jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

         Dla rodzeństwa stawka czesnego wynosi 100,00 zł za miesiąc.

 

Załączniki do pobrania:

       wzór umowy

          KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

          REGULAMIN OPŁAT

         KARTA INFORMACYJNA DZIECKA