Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Bałuty jest całoroczną placówką zapewniającą opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Czynne jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 18:00.

Od 2011 roku przedszkole zajmuje budynek przy ulicy Kasprzaka 66a w Łodzi. Wcześniej wieloletnia działalność przedszkola prowadzona była przy ulicy Franciszkańskiej.

Przedszkole ma status przedszkola niepublicznego spełniając jednocześnie warunki stawiane przedszkolom publicznym.

Nadzór nad działalnością przedszkola pełni Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty (Organizacja Pożytku Publicznego). W rzeczywistości przedszkolak ma rację - jest to jego przedszkole, jego koleżanek i jego kolegów.

Zaletą wychowania przedszkolnego jest to, że praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o zabawę.

W przedszkolu realizowany jest autorski program rozwoju dobrych manier, odpowiednio dostosowany do grup wiekowych, wdrażający dzieci m.in. do właściwego zachowania się przy stole, w różnych sytuacjach codziennych, wobec rówieśników i osób starszych.

Wykorzystujemy twórcze metody pracy z dzieckiem z zakresu wychowania muzycznego, plastycznego i fizycznego oraz metody relaksacyjne i jogę dziecięcą. Oczywiście nawet będąc dorosłymi niekiedy razem z dziećmi tańczymy i śpiewamy.
A podskakujemy tylko innym dorosłym, którzy chcą przeszkadzać dzieciom w zabawie.

Dzieci są stopniowo wprowadzane w świat nauki czytania i pisania przy wykorzystaniu metody naturalnej nauki języka, a także autorskich pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

Na terenie placówki dzieci objęte są opieką psychologa, pedagoga i logopedy.
W razie potrzeby opiekunowie prowadzą konsultacje ze specjalistami i realizują ich zalecenia.

W każdym miesiącu organizowane są specjalne dni, w których oprócz codziennych zajęć na dzieci czekają dodatkowe atrakcje: wyjście do kina lub teatru, wycieczka, bal, wizyta św. Mikołaja, piknik itp.. Rzeczywiście przedszkolak ma rację - nie mamy innego wyjścia.

W przedszkolu staramy się dbać o rodzinną atmosferę i kultywować tradycje związane ze świętami, Dniem Babci i Dziadka, Dniem Mamy i Taty, Dniem Dziecka. Z tych okazji urządzamy uroczystości, na które zapraszane są całe rodziny. Obchodzimy także bardzo uroczyście urodziny naszych wychowanków.

Nasza kadra to zespół rzetelnych, solidnych i wyłącznie wysoko wykwalifikowanych
i kreatywnych pracowników z wieloletnim stażem pracy.

Powierzając nam w opiekę Państwa dzieci mają Państwo pewność, że są one w dobrych rękach.